Kyrkja i Kviteseid
Meny

KALENDER

søndag 1 august
11:00 Dåp
Kviteseid kyrkje
søndag 8 august
Kilen kapell
søndag 15 august
Brunkeberg kyrkje
lørdag 21 august
Kviteseid kyrkje
søndag 22 august
Vrådal kyrkje
lørdag 28 august
Brunkeberg kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Gåve og skattefritak

Korleis gje ei gåve til kyrkja?

  1. Elektronisk registrering av AvtaleGiro er det raskaste og beste alternativet om du vil gje fast. Signerast enkelt og greit med BankID på mobil. Du blir sendt videre til vår leverandør Solidus som kaller dette AvtaleStraks.
  2. Sende penger over bank til nummer 2660 45 14648, enkeltgåver eller månadlege trekk.
  3. Med Vipps til Kviteseid sokn, nummer 3850 (DEN NORSKE KYRKJA i Kviteseid ) JA, vi har samme nummer på vipps som Kviteseid sitt postnummer. Lett å hugse:)
  4. Kollekt og offring med kontantar under gudsteneste, er fortsatt OK.
  5. Mulighet for Skattefritak er for tiden ute av drift frå vipps si side. Men send bare ein melding/sms til 970 47 860, så ordnar vi det.

Sjå meir i denne foldaren GJEVARGLEDE.

Korleis få skattefrådrag for gåvene? 

Samla beløp i eit kalenderår må vere mellom 500 kr og 50.000 kr
Gåvene blir registrert på ditt personnummer.
Du må seie at gåva skal registrarast for skattefrådrag. Det kan du gjere ved å skrive det i meldingsfeltet på innbetalinga via bank. (På vipps kan du registrere for skattefrådrag mens du sender pengar, ein gong for alle.) 
Kyrkjekontoret registrerer gåvene frå deg fortløpande gjennom året, og melder inn til skattemyndeighetene ved årsskifte.

Gjev du fleire gonger over bank eller i kyrkja, kan du få tildelt eit gjevarnummer. Det kan du då føre opp på innbetalinga. Ved kollekt: Fest ein lapp med nummeret med binders til seddelen, eller skriv det på ein (gjerne bruka) konvolutt som du legg pengane i.
Så kan du gled deg til skatteoppgjeret kjem, og sjå at staten har redusert skatta di som takk for at du stør arbeidet i kyrkja.

 

Din gåve kan vere med å bety ein forskjell!  

200 kr rekk til ein blomehelsing med besøk til ein jubilant, eller til to 4–års bøker til utdeling
300 kr rekk til ein bibel til ein konfirmant, eller til fleire dåpsgåver.
250 kr/mnd blir til 3000,– i året! Det rekk langt! 

TENK deg kva du kan vere med på om fleir gjer som du og gjer jevnlege gåver.

 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no