Kyrkja i Kviteseid
Meny

KALENDER

lørdag 20 august
11:00 Dåp
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 21 august
Brunkeberg kyrkje
søndag 28 august
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 4 september
Kviteseid kyrkje
søndag 18 september
Kviteseid kyrkje
søndag 25 september
Vrådal kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Ofte stilte spørsmål om dåp

 1.    Kven kan få døypt sine born? 
Alle som er medlem i Den norske kyrkje kan få sine born døypt. Det er ein føresetnad for dåp av barn at det oppdras i kristen tru.
Om verken mor eller far til barnet er medlem i Den norske kyrkje men ønsker barna sine døypt her, vil det være naturlig med en samtale med prest om dette. Samtalen vil ha som mål å legge til rette for at dåp skal kunne skje. 

2.    Barnedåp?  
I Den norske kyrkja er det mest vanleg med barnedåp.  Barnet kan døpast så snart det er praktisk mulig etter fødselen. Vanlegvis skjer det frå 3 veker til 3 måneder etter fødsel. Dåp finn oftast stad i kyrkjelydens gudsteneste ein sundag.

3.    Kan man bli døpt senere i livet? 
Ja, det er alltid mulig å bli døpt, og ein blir aldri for gammal. Mange blir døpt som tenåringar i samband med konfirmasjonsførebuingane. Det er heller ikkje uvanleg at foreldre som ikkje er døpt tidlegare lar seg døype sammen med born dei ønsker døypt. Nokon blir også døpt heilt mot slutten av livet. 

4.    Koster det noko å døype? 
I Den norske kirke kreves ingen betaling for dåp.

5.    Korleis gå fram for å få bestille dåp?  
For å bestille dåp kan dykk klikke på denne linken slik registrerer du ynskje om dåp. Du kan også ta kontakt med kyrkjekontoret via kontaktskjema, telefon eller email.

6.    Kven kan være faddere, og kor mange faddere må det væra? 
Som faddere kan bare velges personer som er medlem av Den norske kyrkje, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Fadder må ha fylt 15 år. Den som skal døypast skal ha minst to faddere. Foreldre kan ikke være faddere til eigne born. Minst to faddere må være til stades ved dåpshandlinga. Det er fint om fadderane har motlegheit til regelmessig kontakt og kan vera ein støtte for både barnet og foreldra. 
Fadderane er som foreldra medansvarlege for at den døypte oppdras i den kristne tru. Det vil og kyrkja gje tilbod om.

Meir informasjon om dåp finn dykk på www.kirken.no (opner ny side)
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Tirsdag.-fredag.
kl. 09.00-11.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no