Kyrkja i Kviteseid
Meny

Trusopplæring

AKTIVITETER

26.06 13:00

KALENDER

søndag 13 juni
Vrådal kyrkje
lørdag 19 juni
12:00 Dåp
Brunkeberg kyrkje
søndag 20 juni
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 4 juli
Kviteseid kyrkje
søndag 11 juli
Brunkeberg kyrkje
søndag 18 juli
Vrådal kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Konfirmasjonsinfo

   
Konfirmasjon i Kviteseid 

 (Kviteseid, Brunkeberg, Vrådal, Fjågesund eller Kilen)

Illustrasjonsbilde. Foto: Bo Mathisen.
    
Konfirmanttida  

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner!
I konfirmanttida er det tid og rom for spørsmål, tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og andre menneske.
Sjølve konfirmasjonshandlinga neste vår er ei forbønnshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar einskild konfirmant. 

Les meir generelt om konfirmasjon her om du ynskjer

Konfirmant 2022
I løpet av eit år deltek konfirmanten på lokale samlingar og gudstenestar. Konfirmanten får i tillegg velja mellom ei veke sommarleir på Gjennestad saman med konfirmantar frå heile Øvre Telemark eller Pilgrimskonfirmant, som er eit gratis alternativ. 

Me oppfordrar allle som skal vera konfirmantar om å registrere seg snarast!
Følg denne linken for å registrere deg som konfirmant


 Ønsket og Elsket er vårt arbeid og tilbod for deg frå før konfirmantåret og fleire år framover.

Har du spørsmål om noko, så ta endeleg kontakt med soknepresten eller kyrkjekontoret. Kontaktinfo finn du i margen her til høgre.            

 

 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: