Kyrkja i Kviteseid
Meny

Trusopplæring

KALENDER

søndag 4 desember
Kviteseid kyrkje
Vrådal kyrkje
onsdag 7 desember
Kviteseid kyrkje
søndag 11 desember
Kviteseid kyrkje
fredag 16 desember
Kviteseid kyrkje
søndag 18 desember
Kilen kapell

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Konfirmasjonsinfo

   
Konfirmasjon i Kviteseid 

 (Kviteseid, Brunkeberg, Vrådal, Fjågesund eller Kilen)

Illustrasjonsbilde. Foto: Bo Mathisen.
    
Konfirmanttida  

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner!
I konfirmanttida er det tid og rom for spørsmål, tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og andre menneske.
Sjølve konfirmasjonshandlinga neste vår er ei forbønnshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar einskild konfirmant. 

Les meir generelt om konfirmasjon her om du ynskjer

Konfirmant 2023
I løpet av eit år deltek konfirmanten på lokale samlingar og gudstenestar. Konfirmanten får i tillegg velja mellom ei veke sommarleir på Gjennestad saman med konfirmantar frå heile Øvre Telemark eller Pilgrimskonfirmant, som er eit gratis alternativ. 

Me oppfordrar allle som skal vera konfirmantar om å registrere seg snarast!
Følg denne linken for å registrere deg som konfirmant


 Ønsket og Elsket er vårt arbeid og tilbod for deg frå før konfirmantåret og fleire år framover.

Har du spørsmål om noko, så ta endeleg kontakt med soknepresten eller kyrkjekontoret. Kontaktinfo finn du i margen her til høgre.            

 

 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Tirsdag.-fredag.
kl. 09.00-11.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no