Kyrkja i Kviteseid
Meny

Trusopplæring

KALENDER

lørdag 20 august
11:00 Dåp
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 21 august
Brunkeberg kyrkje
søndag 28 august
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 4 september
Kviteseid kyrkje
søndag 18 september
Kviteseid kyrkje
søndag 25 september
Vrådal kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpg



https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png





Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.png



https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg






Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

13-15 år INFO

Aldersgruppa 13–15 år

 


Kviteseid MSK

Speiderane samlast annakvar måndag kl.18 på speidarplassen ved elva mellom gamle Syftestad camping og Li sag. I tillegg reiser me på turar.

Vårt namn er nå Kviteseid MSK, men i daglegtale brukast Kviteseid speidargruppe.

Stiftingsdokument og vedtekter, samt nyheiter om kva som skjer finn dykk på heimesida til speidargruppa. Sjå www.speidaren.no 

Speidargruppa er ikkje lenger underlagt Kviteseid misjonskyrkje (Betel) slik den har vore før, men ei frittståande gruppe. Det er Den norske kyrkja og Betel som står bak arbeidet vårt.

Gruppeleiar er Knut Ove Lofstad
Troppsleiar Ane Spikkeland Holm
Materialforvaltar Thorbjørn Skjæveland
Kasserar Hans Kristian Aabø
Styremedlem Vidar Syrtveit Mikalsen
I tillegg til dei som sit i styret er Olav Fjalestad med som speidarleiar. 

Det er ynskje at eldre speiderar skal kome inn i styret etter kvart.

Speidargruppa er tilknykk Norges speidarforbund, TeleBusk krets og Misjonskyrkjas Speidarkorps (MSK).

Kontingent vert sendt ut sentralt. Gje beskjed om de ikkje har motteke kontingentkrav. 


Kviteseid Soul Children (12–16 år)
Velkomen til ein verkstad for song, dans og musikk for ungdom frå 7.klasse! Øvingar annankvar tysdag kl. 18–19.30 på musikkrommet i Kviteseidhallen.
Kontaktperson Olav Holm, 934 01 156.

Kviteseid Soul Children er ein del av kyrkjas trusopplæringsplan, men tiltaket er formelt tilslutta annan organisasjon.

 

Idrettsgruppe (13–16 år) i gymsalen på Kvitsund Gymnas
Idrettsgruppa er for deg som likar ballspel og leik. Me samlast annankvar torsdag i gymsalen på Kvitsund gymnas, frå kl. 18.00–19.30. Me spring, leiker, spelar ball og har det moro saman. Midt i økta har me ein andakt.

Kontaktperson: Ellen Jore. telefon: 97 10 77 07

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Tirsdag.-fredag.
kl. 09.00-11.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no