Kyrkja i Kviteseid
Meny

Trusopplæring

KALENDER

søndag 1 august
11:00 Dåp
Kviteseid kyrkje
søndag 8 august
Kilen kapell
søndag 15 august
Brunkeberg kyrkje
lørdag 21 august
Kviteseid kyrkje
søndag 22 august
Vrådal kyrkje
lørdag 28 august
Brunkeberg kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

13-15 år INFO

Aldersgruppa 1315 år


Kviteseid MSK

Speiderane samlast annakvar måndag kl.18 på Granlien. I tillegg reiser me på turar.

Vårt namn er nå Kviteseid MSK, men i daglegtale Kviteseid speidargruppe.

Stiftingsdokument og vedtekter finn dykk på heimesida til speidargruppa. Sjå www.speidaren.no 

Speidargruppa er ikkje lenger underlagt Kviteseid misjonskyrkje (Betel) slik den har vore før, men ei frittståande gruppe. Det er Den norske kyrkja og Betel som står bak arbeidet vårt.

Gruppeleiar er Knut Ove Lofstad
Troppsleiar Ane Spikkeland Holm
Materialforvaltar Thorbjørn Skjæveland
Kasserar Hans Kristian Aabø
Styremedlem Vidar Syrtveit Mikalsen
I tillegg til dei som sit i styret er Olav Fjalestad med som speidarleiar. 

Det er ynskje at eldre speiderar skal kome inn i styret etter kvart.

Speidargruppa er tilknykk Norges speidarforbund, TeleBusk krets og Misjonskyrkjas Speidarkorps (MSK). Me som leiarar skal på kurs/samling på Hovden til hausten. Dei eldste speiderane får også tilbod om å vera med for å delta på patruljeførarkurs.

Kontingent vert sendt ut sentralt. Gje beskjed om de ikkje har motteke kontingentkrav. 


Kviteseid Soul Children (1216 år)
Velkomen til ein verkstad for song, dans og musikk for ungdom frå 7.klasse! Øvingar annankvar tysdag kl. 1819.30 på musikkrommet i Kviteseidhallen.
Kontaktperson Olav Holm, 934 01 156.

Kviteseid Soul Children er ein del av kyrkjas trusopplæringsplan, men tiltaket er formelt tilslutta annan organisasjon.


Skulelagsmiddag (1216år) på skulekjøkkenet på ungdomsskulen

Me lagar og et middag saman. Andakt. Ca. ein tysdag i månaden etter skuletid.
Sjå etter oppslag på skulen.
Kontaktperson Astrid Tveten, 994 65 204.


Idrettsgruppe (1316 år) i gymsalen på Kvitsund Gymnas

Idrettsgruppa er for deg som likar ballspel og leik. Me samlast annankvar torsdag i gymsalen på Kvitsund gymnas, frå kl. 18.0019.30. Me spring, leiker, spelar ball og har det moro saman. Midt i økta har me ein andakt.

Kontaktperson: Ellen Rannestad, 909 75 787. 
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no