Kyrkja i Kviteseid
Meny

Trusopplæring

KALENDER

søndag 1 august
11:00 Dåp
Kviteseid kyrkje
søndag 8 august
Kilen kapell
søndag 15 august
Brunkeberg kyrkje
lørdag 21 august
Kviteseid kyrkje
søndag 22 august
Vrådal kyrkje
lørdag 28 august
Brunkeberg kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

9-12 år INFO

 

 

 

Aldersgruppa 912 år

 

Kviteseid MSK

Speiderane samlast annakvar måndag kl.18 på Granlien. I tillegg reiser me på turar.

Vårt namn er nå Kviteseid MSK, men i daglegtale Kviteseid speidargruppe.

Stiftingsdokument og vedtekter finn dykk på heimesida til speidargruppa. Sjå www.speidaren.no 

Speidargruppa er ikkje lenger underlagt Kviteseid misjonskyrkje (Betel) slik den har vore før, men ei frittståande gruppe. Det er Den norske kyrkja og Betel som står bak arbeidet vårt.

Gruppeleiar er Knut Ove Lofstad
Troppsleiar Ane Spikkeland Holm
Materialforvaltar Thorbjørn Skjæveland
Kasserar Hans Kristian Aabø
Styremedlem Vidar Syrtveit Mikalsen
I tillegg til dei som sit i styret er Olav Fjalestad med som speidarleiar. 

Det er ynskje at eldre speiderar skal kome inn i styret etter kvart.

Speidargruppa er tilknykk Norges speidarforbund, TeleBusk krets og Misjonskyrkjas Speidarkorps (MSK). Me som leiarar skal på kurs/samling på Hovden til hausten. Dei eldste speiderane får også tilbod om å vera med for å delta på patruljeførarkurs.

Kontingent vert sendt ut sentralt. Gje beskjed om de ikkje har motteke kontingentkrav. https://kviteseid.sokn.no/img/19_12_2017_Bilder_til_nettsida/lys_vaken.png
  Lys vaken (5. og 6. klassingar) med overnatting i kyrkja

Annankvart år inviterer me til eit overnattingsopplegg i kyrkja for 10 og 11åringar. Dette arrangementet blir lagt til fyrste sundag i advent. Her skal borna få inspirasjon til å vere lys vakne for seg sjølve og andre og reflektere over kven Jesus er. Invitasjon kjem i posten. Neste gong vert hausten 2021
. 

 


 

Tårnagenthelg vert arrangert ein gong mellom påske og pinse, annakvart år, og er for alle 3. og 4.klassingar. Borna skal gjennom bibelforteljingar og utforsking av kyrkjebygget og klokketårnet, saman løyse oppdrag og mysterier.

Neste tårnagenthelg vert våren 2021. Invitasjon kjem i posten til alle medlemmar og tilhøyrande. Ynskjer du at ditt born som ikkje er tilhøyrande (ein av foreldra er medlem i Den norske kyrkja) skal bli med, så er det berre å ta kontakt med oss på kyrkjekontoret.

 

 
 .https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Tarnagentlogo.jpg.

 


Idrettsgruppe (912 år) 

Bli med å ha det moro med ulike idrettar og leikar i gymsalen på Kvitsund! I pausa har me andakt og et kake. Samlingane er annankvar tysdag kl. 17.3019.00.
Kontingent kr.50 for skuleåret. Betal kontant eller via vipps (Kvitsund idrettsgr. 5.7.kl. Merk med fullt navn!)

Kontaktperson: Ellen Jore, 971 07 707


 


Yngres i Vrådal (1015 år), på Bedehuset i Vrådal 

Kva? Vrådal Yngres er ein forening  for born som går i 5. til 10. klasse. Vi plar å samlast i starten med andakt. Resten av kvelden er det ulike brettspel, leikar, lufthockey og  bordtennisturnering, luftgeværskyting og liknande. Av og til har vi utlodning, og pengane vi samler inn, gir vi til eit misjonsprosjekt for born.Vi har alltid mat; pizza, hamburger eller pølser og brød.
Tid og stad? Vi samlast annankvar tirsdag fra kl. 18.00 til 20.00 på skulen på Straumsnes i Vrådal. Fyrste samling er like etter haustferien.

Kontaktperson: Astrid Breivik, 922 99 314

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no