Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
05 Juli
18:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
19 Juli
18:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
26 Juli
18:00 Gudsteneste, Brunkeberg kyrkje
09 August
11:00 Gudsteneste, Kilen kapell
16 August
11:00 Familiegudsteneste i Brunkeberg Kyrkje
23 August
11:00 Gudsteneste i Kviteseid Gamle Kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

Korleis gje ei gåve til kyrkja?

  1. Kollekt og offring under gudsteneste
  2. Sende penger over bank til nummer 2660 45 14648, enkeltgåver eller månadlege trekk.
  3. Elektronisk registrering av AvtaleGiro er det raskaste og beste alternativet om du vil gje fast.
    • signerast med BankID eller BankID på mobil.
    • Enkelt for deg som gjevar, og for oss som mottakar.
  4. Med Vipps til Kviteseid sokn. Velg SEND og  88041 (DEN NORSKE KYRKJA i Kviteseid ) Her kan du krysse av for Skattefritak, og få det registrert med en gang. Informasjonen legger du bare inn en gang.

Sjå meir i denne foldaren GJEVARGLEDE.

Korleis få skattefrådrag for gåvene?

Samla beløp i eit kalenderår må vere mellom 500 kr og 50.000 kr
Gåvene blir registrert på ditt personnummer.
Du må seie at gåva skal registrarast for skattefrådrag. Det kan du gjere ved å skrive det i meldingsfeltet på innbetalinga via bank. (På vipps kan du registrere for skattefrådrag mens du sender pengar, ein gong for alle.) 
Kyrkjekontoret registrerer gåvene frå deg fortløpande gjennom året, og melder inn til skattemyndeighetene ved årsskifte.

Gjev du fleire gonger over bank eller i kyrkja, kan du få tildelt eit gjevarnummer. Det kan du då føre opp på innbetalinga. Ved kollekt: Fest ein lapp med nummeret med binders til seddelen, eller skriv det på ein (gjerne bruka) konvolutt som du legg pengane i.
Så kan du gled deg til skatteoppgjeret kjem, og sjå at staten har redusert skatta di som takk for at du stør arbeidet i kyrkja.

Din gåve kan vere med å bety ein forskjell!  

200 kr rekk til ein blomehelsing med besøk til ein jubilant, eller til to 4–års bøker til utdeling
300 kr rekk til ein bibel til ein konfirmant, eller til fleire dåpsgåver.
250 kr/mnd blir til 3000,- i året! Det rekk langt! 

TENK deg kva du kan vere med på om fleir gjer som du og gjer jevnlege gåver.

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2019–2023:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Marit Gotuholt                                                                                                         Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 90785853                                                                                                                   Brit Helen Finstad
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                 Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no