Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
22 September
11:00 Gudsteneste, Fjågesund kyrkje
29 September
11:00 Gudsteneste, Brunkeberg kyrkje
06 Oktober
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
20 Oktober
11:00 Familiegudsteneste, Kviteseid kyrkje
27 Oktober
11:00 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
03 November
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

http://www.Kviteseid.sokn.no//img/02_06_2017_Bilder/Konfirmasjon.jpg    Konfirmasjon i Kviteseid 

      (Kviteseid, Brunkeberg, Vrådal, Fjågesund
      eller Kilen)

    
Konfirmanttida
 

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner!
I konfirmanttida er det tid og rom for spørsmål, tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og andre menneske.
Sjølve konfirmasjonshandlinga neste vår er ei forbønnshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar einskild konfirmant.

I løpet av eit år deltek konfirmanten på lokale samlingar og gudstenestar. Konfirmanten får i tillegg velja mellom ei veke sommarleir på Gjennestad saman med konfirmantar frå heile Øvre Telemark eller Pilgrimskonfirmant, som er eit gratis alternativ på hausten.
 

Ønsket og Elsket er vårt arbeid og tilbod for deg frå før konfirmantåret og fleire år framover.
Les meir generelt om konfirmasjon her om du ynskjer

Program for hausten 2019

Konfirmantpresentasjon:

Konfirmantane blir presentert i den kyrkja der dei skal bli konfirmert.

Søndag 01.09. Kviteseid  kl. 11.00 - oppmøte kl. 10.30

Søndag 08.09. Vrådal kl. 11.00 – oppmøte kl. 10.30

Søndag 29.09. Brunkeberg kl. 11.00 – oppmøte kl. 10.30


Konfirmantsamlingar hausten 2019

Alle samlingane våre er frå kl. 14.00-15.30


Torsdag 29.08, Misjonshuset - Sjølvbilete

Torsdag 12.09, Ågapet - Jesus

Torsdag 26.09, Misjonshuset - Bibelen

Torsdag 03.10, Kviteseid kyrkje - Gudstenesta

Torsdag 17.10, Ågapet - Skyld/skam, Nåde og tilgjeving

Torsdag 31.10, Misjonshuset - Tru og tvil

Torsdag 14.11, Misjonshuset - Førebu skulegudstenesta

Torsdag 28.11, Kviteseid kyrkje - Øving, spørsmål og evaluering


Program får Våren 2020 kjem


Har du spørsmål om noko av dette, så ta endeleg kontakt med soknepresten eller kyrkjekontoret. Kontaktinfo finn du i margen her til høgre.            

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2015–2019:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Håkon Birkeland                                                                                                     Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 91113969                                                                                                                   Brit Helen Finstad
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no