Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
21 Juli
18:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
28 Juli
11:00 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
11 August
11:00 Gudsteneste, Kilen kapell
18 August
11:00 Gudsteneste, Brunkeberg kyrkje
25 August
11:00 Gudsteneste, Kviteseid gamle kyrkje
01 September
11:00 Familiegudsteneste, Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

http://www.Kviteseid.sokn.no//img/02_06_2017_Bilder/Konfirmasjon.jpg    Konfirmasjon i Kviteseid 

      (Kviteseid, Brunkeberg, Vrådal, Fjågesund
      eller Kilen)

      Ønsket og Elsket er vårt arbeid og tilbod for deg
      frå før konfirmantåret og fleire år framover.

      Les meir generellt om konfirmasjon her om du ynskjer


Konfirmant 2019, program for resten av våren:

Laurdag 6. april 17.30–23.15: Konftreff "Lev(v)el" i Seljord
Tysdag 9. april 16.30–20.00: Fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp
25. apri kl 14.00–15.30l: Konfirmantsamling i Kviteseid kyrkje (Startar med eit felles måltid)
Sundag 5. mai: Samtalegudsteneste i Kviteseid kyrkje kl 11.00
23. mai 16.00–18.00: Pilgrimstur frå Brunkeberg kyrkje til Kviteseid kyrkje

Konfirmasjonsgudstenester 2019:

Sundag 2. juni kl 11.00 i Kviteseid kyrkje
Laurdag 8. juni kl 11.00 i Brunkeberg kyrkje
Sundag 9. juni kl 11.00 i Vrådal kyrkje


Konfirmant i 2020 

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! 
I konfirmanttida er det tid og rom for spørsmål, tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og andre menneske. 
Sjølve konfirmasjonshandlinga neste vår er ei forbønnshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar einskild konfirmant. 
Anten du har bestemt deg eller ikkje for å vere konfirmant i kyrkja, er du velkommen til:

Informasjonsmøte for 8. klassingar og føresette var 4. april 2019 kl. 19.30–21.00 på Misjonshuset i Kviteseid. Her vart det informere om dei to alternativa 1) konfirmantleir på Gjennestad og 2) Pilegrimskonfirmant. Der vart det òg sagt litt om undervisninga elles og fastsett konfirmasjonsdagar for 2020. Datoane for konfirmasjonane finn du som valalternativ i påmeldingsskjemaet for konfirmasjonsåret.

Konf.Kick–off  27. april i Husdyrhallen på Dyrskuplassen i Seljord. Arrangementet  er for alle 8. klassingar. 

PÅMELDING til Konf.Kick–off her på ønsketogelsket.no innan 22. april.

PÅMELDING til konfirmasjonsåret 2019/2020 med konfirmasjon våren 2020 gjer du her
på Kviteseid sokn sitt påmeldingsskjema her innan 1. mai 2019.


Du må i tillegg melde deg på til eitt av desse alternativa: 

  1. Konfirmasjons–LEIR 24.–29. juni 2019 (kr 3000,– vert fakturert etter leiren), eller
  2. Pilegrimskonfirmant 2019/20 (gratis–versjon erstattar berre leiren)

PÅMELDING til begge desse alternativa finn du her på ønsketogelsket.no med frist 1. mai.


Har du spørsmål om noko av dette, så ta endeleg kontakt med soknepresten eller kyrkjekontoret. Kontaktinfo finn du i margen her til høgre.            

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2015–2019:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Håkon Birkeland                                                                                                     Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 91113969                                                                                                                   Birgitte N Danielse
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no