Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
05 Juli
18:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
19 Juli
18:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
26 Juli
18:00 Gudsteneste, Brunkeberg kyrkje
09 August
11:00 Gudsteneste, Kilen kapell
16 August
11:00 Familiegudsteneste i Brunkeberg Kyrkje
23 August
11:00 Gudsteneste i Kviteseid Gamle Kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

   
Konfirmasjon i Kviteseid 

 (Kviteseid, Brunkeberg, Vrådal, Fjågesund eller Kilen)

Illustrasjonsbilde. Foto: Bo Mathisen.
    
Konfirmanttida
  

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner!
I konfirmanttida er det tid og rom for spørsmål, tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og andre menneske.
Sjølve konfirmasjonshandlinga neste vår er ei forbønnshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar einskild konfirmant.

I løpet av eit år deltek konfirmanten på lokale samlingar og gudstenestar. Konfirmanten får i tillegg velja mellom ei veke sommarleir på Gjennestad saman med konfirmantar frå heile Øvre Telemark eller Pilgrimskonfirmant, som er eit gratis alternativ på hausten.
 

Ønsket og Elsket er vårt arbeid og tilbod for deg frå før konfirmantåret og fleire år framover.

Les meir generelt om konfirmasjon her om du ynskjer


Konfirmant 2021?

Som konfirmant hos oss er noko av opplegget lokalt og nokoe er felles for kyrkja i Øvre Telemark. Det som er felles går under namnet "ønsket og elsket." Når du skal melde deg på, må du derfor melde deg på to stader, både lokalt og på eitt av alternativa under Ønsket og elsket.

1. Meld deg på lokalt her

2. Meld deg på til Ønsket og elsket (eitt av alternativa)

Alternativ A – leir – her

Alternativ B – pilgrimskonfirmant – her


Har du spørsmål om noko, så ta endeleg kontakt med soknepresten eller kyrkjekontoret. Kontaktinfo finn du i margen her til høgre.            

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2019–2023:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Marit Gotuholt                                                                                                         Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 90785853                                                                                                                   Brit Helen Finstad
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                 Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no