Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
10 April
11:00 Gudsteneste, Brunkeberg kyrkje
12 April
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
13:30 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
13 April
11:00 Gudsteneste, Fjågesund kyrkje
26 April
11:00 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
03 Mai
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpg



http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png





Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.png



http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg






Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

I desse ekstraordinære tider..

-Alle gudstenester er inntil vidare avlyst
-Har du spørsmål om DÅP, KONFIRMASJON, VIGSEL, GRAVFERD eller anna? Vær ikkje redd for å ta kontakt med soknepresten eller kyrkjeverja. Vi har heimekontor og kan nås på mobil. Sjå i høgre marg her på sida, under kontaktinfo.
-All informasjon ellers på heimesida vår står som om det er vanleg drift.



candle.jpg
Kyrkja i ei annleis tid

Gudstenestene i Kviteseid går ikkje som normalt for tida pga situasjonen med Koronaviruset.
Her finn du nokre alternativ til gudsteneste i denne tida.


Les mer »
Årsmelding og årsrekneskap for 2019

Årsmeldinga kan du lese her og no. Den vart godkjend av soknerådet 26. februar. Den skulle vært lagd fram for soknemøtet/ årsmøte 29.mars, men det er grunna koronapandemien avlyst. 

Eventuell ny dato for årsmøte vert annonsert seinare.

Årsrekneskapen for Kviteseid sokn finn du òg her frå 27. mars. Utgåva her er ferdig revidert

På nettsida under Soknerådet og Referat SR m.m. i toppmenyen over her finn du desse og mange andre skriv, samt referat frå alle soknerådsmøtene dei siste åra.
Arsmelding_2019_framside.jpg
Julegruble s.9 i kyrkjebladet

Til dei som prøver å løyse «Julegruble» s. 9 i kyrkjebladet. Det har snike seg inn ein liten feil:

 Fjerde siste ordet: I den sjette ruta skal det vere talet 18 i stadet for 17.

Marit Gotuholt ny soknerådsleiar

Marit Gotuholt vart på soknerådet sitt konstituerande møte 20. november 2019 vald til ny leiar av rådet for eitt år. Marit Sørby vart vald som nestleiar.
Kyrkjevalet_2019.jpg
Resultat soknerådsval

Takk for di stemme!

Les mer »
Olav_Holm.jpg
Nye tilsette i Kviteseid sokn 2019

Olav Holm er tilsett som organist i 70 % stilling frå 1.8.2019

Han tar då over stafettpinnen frå Dagfinn Køhn som går av med pensjon etter nær 35 år på orgelkrakkane i Kviteseid.

Brit Helen Finstad (23) er tilsett i vikarstilling for eitt år som sekretær og trusopplærar

Ho startar arbeidet i slutten av juni med konfirmantleir. Ho skal i sommar og haust arbeida i 20 % stilling som sekretær og 60 % stilling som trusopplærar.


Les mer »
Stopp.jpg
Sekretær, trusopplærar eller organist, eller ein kombinasjon?

Vi har ledig stilling
  • Sekretær 15 % (vikariat til sommer 2020)
  • Trusopplærar, vikariat inntil 50 % til sommaren 2020
  • ORGANIST inntil 80 % fast frå 1.8.2019

Sjå utlysing sekretær og trusopplerar
eller annonse for organiststillinga.

PS: Annonsene vil ikkje væra synlege etter at søknadsfristen går ut, hhv 20.2. og 3.3.



Les mer »
 
Kyrkjevalet_2019.jpg
Kyrkjeval 2019

NO er det igjen val-tider i Noreg, og samstundes med kommunevalet, skal det gjennomførast to kyrkje-val. Det er til Bispedømerådet for Agder og Telemark, og til nytt SOKNERÅD for Kviteseid.

Nominasjonskomiteen si liste for soknerådsvalet i Kviteseid, vart veteken av valstyret (sitjande sokneråd) 11. april 2019.

Valer er eit demokratisk val for alle medlem i Den norske Kyrkja over 15 år og busett i Kviteseid. Nå kan du gjere deg opp ei meining om kven du vil ha inn i soknerådet for dei neste 4 åra.

Her er lista over kandidatar til soknerådsvalet. Den vart offentleg gjort kjend her på nettsida 7. mai 2019, men vart òg synt i Kyrkjebladet i juni 2019.
Her finn du òg kvar og kva tid du kan røyste i Kviteseid.

Her finn du alt om VAL TIL NYTT BISPEDØMMERÅD I AGDER OG TELEMARK BISPEDØME


Les mer »
Årsmelding og rekneskap for 2018

Årsmeldinga frå soknerådet for 2018 er godkjend og leggjast fram for kyrkjelyden på årsmøtet i Brunkeberg kyrkje 31.mars 2019.
Du han lese den her.

Årsrekneskapet for 2018 finn du her, vel og merke før revisjon.

Alle referat frå soknerådsmøtene, årsmøte, årsmeldingar og årsrekneskap frå og med 2016 finn du her på nettsida vår under Soknerådet i toppmenyen.

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2019–2023:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Marit Gotuholt                                                                                                     Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 90785853                                                                                                                   Brit Helen Finstad
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no