Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
20 Oktober
11:00 Familiegudsteneste, Kviteseid kyrkje
27 Oktober
11:00 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
03 November
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
10 November
11:00 Familiegudsteneste, Brunkeberg kyrkje
17 November
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
01 Desember
11:00 Familiegudsteneste, Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

Då var valet over for denne gong.
TAKK for at du brukte di stemme!

Ha ein velsigna haust.


Kyrkjevalet_2019.jpg
Resultat soknerådsval

Takk for di stemme!

Les mer »
Kyrkjeval 2019

NO er det igjen val-tider i Noreg, og samstundes med kommunevalet, skal det gjennomførast to kyrkje-val. Det er til Bispedømerådet for Agder og Telemark, og til nytt SOKNERÅD for Kviteseid.

Nominasjonskomiteen si liste for soknerådsvalet i Kviteseid, vart veteken av valstyret (sitjande sokneråd) 11. april 2019.

Valer er eit demokratisk val for alle medlem i Den norske Kyrkja over 15 år og busett i Kviteseid. Nå kan du gjere deg opp ei meining om kven du vil ha inn i soknerådet for dei neste 4 åra.

Her er lista over kandidatar til soknerådsvalet. Den vart offentleg gjort kjend her på nettsida 7. mai 2019, men vart òg synt i Kyrkjebladet i juni 2019.
Her finn du òg kvar og kva tid du kan røyste i Kviteseid.

Her finn du alt om VAL TIL NYTT BISPEDØMMERÅD I AGDER OG TELEMARK BISPEDØME


Les mer »
Kyrkjevalet_2019.jpg
Olav_Holm.jpg
Nye tilsette i Kviteseid sokn 2019

Olav Holm er tilsett som organist i 70 % stilling frå 1.8.2019

Han tar då over stafettpinnen frå Dagfinn Køhn som går av med pensjon etter nær 35 år på orgelkrakkane i Kviteseid.

Brit Helen Finstad (23) er tilsett i vikarstilling for eitt år som sekretær og trusopplærar

Ho startar arbeidet i slutten av juni med konfirmantleir. Ho skal i sommar og haust arbeida i 20 % stilling som sekretær og 60 % stilling som trusopplærar.


Les mer »
Årsmelding og rekneskap for 2018

Årsmeldinga frå soknerådet for 2018 er godkjend og leggjast fram for kyrkjelyden på årsmøtet i Brunkeberg kyrkje 31.mars 2019.
Du han lese den her.

Årsrekneskapet for 2018 finn du her, vel og merke før revisjon.

Alle referat frå soknerådsmøtene, årsmøte, årsmeldingar og årsrekneskap frå og med 2016 finn du her på nettsida vår under Soknerådet i toppmenyen.

Stopp.jpg
Sekretær, trusopplærar eller organist, eller ein kombinasjon?

Vi har ledig stilling
  • Sekretær 15 % (vikariat til sommer 2020)
  • Trusopplærar, vikariat inntil 50 % til sommaren 2020
  • ORGANIST inntil 80 % fast frå 1.8.2019

Sjå utlysing sekretær og trusopplerar
eller annonse for organiststillinga.

PS: Annonsene vil ikkje væra synlege etter at søknadsfristen går ut, hhv 20.2. og 3.3.Les mer »
Kyrkjelydsbasaren 1. des. 2018

TAKK til alle som deltok med å lage til arrangementet, gav salgsvarer, gevinstar og lopper.
Og takk til deg som kjøpte lodd, varer og mat.
RESULTATET blei heile kr 51.811! (3800 meir enn i 2017)


Les mer »
Nytt nr av Kyrkjebladet

http://www.Kviteseid.sokn.no//img/02_06_2017_Bilder/kyrkjebladet.nr3-2018.jpgKyrkjebladet nr 3, 2018 kommer i disse dager i poskassene i alle husstander i Kviteseid. Her kan du lesa det digitalt.
Les om Fruktglede, portrettintevju med Hanne Roholdt, om Gode relasjonar, Glimt frå arbeidet og om Engasjement!
Sjå bladet i høgre marg her-->
 
God_jul...png
God jul og godt nytt år

Fylg med på oversikta over gudstenester og andre arrangement resten av desember og i starten av 2019.

Takk for fellesskap i 2018!

PS Denne helsing brukte vi desverre uten å innhente naudsynt løyve frå eigaren Robin Lund. Det er nå gjort opp.
Gjevarglede_folder_2018_framside-page-001.jpg
TAKK for GJEVEARGLEDA!

1. desember satte kyrkjelyden i gang med GJEVARGLEDE. Før dagen var omme hadde vi fått inn 5 avtaler om kr 1400 i månedlege trekk. Det gir heile 16.800 kvart år.

Vi inviterer deg til å vera med gje eit fast beløp kvar månad til arbeidet blant born og unge, eller til diakoni.
Her finn du foldaren om GJEVARGLEDE

Her finn du AvtaleGiro på papir for utskrift. Vil du ha eit skjema tilsendt? Send sms til 97047860.

Endå enklare er
Nettløysing for utfylling av AvtaleGiro med signering med BankID / BankID på mobil.
Bruk gjerne dette papirlause alternativet om du kan.Les mer »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2015–2019:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Håkon Birkeland                                                                                                     Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 91113969                                                                                                                   Brit Helen Finstad
            VIPPS: 88041                                                                                                                                         hakon.birkeland@gmail.com                                                                                                Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no